Av. Şule Tuğçe Bakır

Av. Şule Tuğçe Bakır

Avukat Şule Tuğçe Bakır Hakkında 

Sakarya'da bulunan Koçer-Dural Hukuk Bürosu Ekibindendir. 

Eğitim

 • Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.
 • Yüksek Lisans Eğitimine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda devam etmektedir.

Tecrübeler

 • Mühendislik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren müvekkil firmanın 8.000.000- Amerikan Doları tutarındaki alacağının takip edilmesi, takip sürecinde meydana gelen kıymet takdir raporlarına itiraz, çek şikayetleri, sulh sözleşmesi hazırlanması, fiili hacizler, taşınmaz haczi ve satışı, araç haczi ve satışı süreçlerinin takibi
 • İzmit sanayinde faaliyet gösteren müvekkil şirketin insan kaynakları biriminde iş hukukuna ilişkin danışmanlık ve eğitim verilmesi
 • İş hukuku ve SGK mevzuatı kapsamında mahkemelerce talep edilen bilirkişi raporlarının hazırlanması
 • Emekli aylıklarının kesilmesi, maluliyet aylıklarının kesilmesi, fazla ödenen primlerin iadesi gibi SGK mevzuatı kaynaklı uyuşmazlıklarda davacı vekilliği
 • Hollanda merkezli bir bankanın ve iki yerel bankanın teminatlı ve teminatsız verdiği kredilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi, borçlulardan telefon ile tahsilat yapılması, sulh protokolü hazırlanması, icra dosyalarının kapatılması, bankalara icra hukukuna dair danışmanlık ve raporlama hizmetleri verilmesi
 • Çekişmeli boşanma davalarında davacı vekilliği, nafaka talep edilmesi, ziynet (altın) alacaklarının takibi, velayet talebi, edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katılma alacağı talebi, aile hukukuna ilişkin dava ve icra dosyalarının takibi
 • İş hukuku ve ticaret hukuku kaynaklı arabuluculuk görüşmelerinde tarafların temsil edilmesi ve müvekkiller adına pazarlık faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren müvekkil şirketin iflas sürecinin yönetilmesi, iflas istememe suçuna yönelik açılan davada taraf vekilliği, nihayetinde müvekkilin tüm suçlardan beraat ettirilmesi ve iflastan kurtarılmasına yönelik danışmanlık verilmesi, duruşmada temsil edilmesi
 • Çeşitli belediyelere karşı açılan tazminat davalarının takibi ve icra-tahsilat süreçlerinin yönetimi
 • Muris muvazaası ve inançlı işlem kaynaklı tapu iptali ve tescili davalarında hem davacı hem davalı vekilliği yapmıştır
 • Müvekkilden mal kaçırma girişiminde bulunan borçlunun mallarının ve banka hesaplarının acilen ihtiyaten haczi ve alacağın mal kaçırılmadan tahsili sürecinin yönetilmesi
 • Eşiyle sorunlar yaşayan müvekkilin 30 günden kısa bir sürede anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, dava açılması, davalı tarafla iletişim, aile mahkemesinden duruşma günü alınması ve boşanma işlemlerinin ivedilikle sonuçlandırılması

En İyi Yaklaşım ve Çözümler

Müvekkillerimize dosyanın her aşamasını SMS olarak bildiriyoruz. Davanızdan habersiz kalmayın.