Av. Sebahattin Şahin Koçer

Av. Sebahattin Şahin Koçer

Avukat Sebahattin Şahin Koçer Hakkında

Eğitim

 • Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.
 • Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tezsiz yüksek lisans,
 • Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakultesi Özel Hukuk Alanın Tezli Yüksek Lisans

Tecrübeler

 • Şirketler hukuku alanında, ticari sözleşmeler düzenlenmesi, şirketlere yönelik alacak, icra, tazminat davalarının yönetilmesi ve adli makamlarda temsili,
 • Büyük oranda Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde mevcut şirketlere avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Müvekkil şirket ve gerçek kişilerin alacaklarına yönelik icra, iflas, konkordato süreçlerinin yönetimi ve takibi, şirketlere açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalarının takibi ve yönetimi, şirketlere yönelik KVK (Kişisel Verilerin Korunması) alanında eğitim ve verbis işlemleri, şirket yönetim ve genel kurul kararlarına karşı dava ve diğer hukuki süreçlerin takibi, şirketlerin arası sözleşme ve yatırım süreçlerine ilişkin hukuki sürecin hazırlanması ve takibi,
 • Şirketlerin vergi cezası, KDV, kurumlar vergisi gibi tazminat sorumluluklarına ilişkin vergi dailerine karşı dava süreçlerinin açılması ve yönetimi,
 • SGK kayıtlarından kaynaklanan davalarda taraf vekilliği ve yönetim süreci,
 • TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) ‘nun dava, icra, arabuluculuk vb. süreçlerinin takibi ve yönetilmesi,
 • Şirket mevcut veya eski ortaklarının şirkete olan borçlarına yönelik hukuki sürecin takibi, ortağın sermaye borcu sebebiyle meydana gelen tazminat davalarının açılması ve takibi, şirket ortağının fiili sebebiyle meydana gelen kamu kurumlarına yönelik zararlarda, açılan davalarda şirketin temsili ve sürecin yönetilmesi,
 • Şirket yöneticilerinin cezai sorumluluklarına yönelik şirket sermayesi hakkında yanıltıcı beyanda bulunmak veya herhangi bir yetki olmaksızın halktan para toplamak, ticari defterlere yanlış bilgi kaydedilmesi veya şirket belgelerinde (örneğin, kuruluş belgesi, izahname ve beyannameler) sahtecilik, kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek iddialarıyla açılan dava ve hukuki süreçlerin takibi ve yönetilmesi,
 • Gerçek ve tüzel (şirket) kişilere ait marka, patent ve faydalı model alınması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, gerekli kurum ve kuruluşlarla yazışmaların yapılması, marka ve patent hukukuna ilişkin çıkan uyuşmazlıklarda arabuluculuk, tahkim ve dava süreçlerinin yönetilmesi,
 • Gerek gerçek kişi gerekse şirketlere yönelik marka ve patent hukuku ihlalleri haricinde kalan ve haksız rekabet teşkil eden durumlarda gerekli hukuki süreçlerin yürütülmesi ve tazminat davalarında temsil,
 • Sigorta şirketlerine açılan araç değer kaybı, hasar veya pert sebebiyle kasko tazminat davaları, cismanı zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat davalarının takibi ve sigortadan tahsil süreçlerinin yönetilmesi,
 • Haksız fiil kaynaklı (mala zarar verme sebebiyle) tazminat davalarında taraf vekilliği,
 • Kredi sözleşmeleri sebebiyle bankalara açılan davalarda taraf vekilliği,
 • Boşanma davalarında anlaşmalı ve çekişmeli olarak taraf vekilliği, mal rejimiminin tasfiyesi sürecinde taraf vekilliği ve müzakerelerin yönetilmesi,
 • Türk Hukuk Sistemine göre Türk Vatandaşlığı’nın kazanılması konusunda yabancıların vatandaşlık işlerinin yürütülmesi, gerekli kamu ve özel kuruluşlarla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yazışmaların takibi, bu süreçlere ilişkin birçok Irak, İran, Ürdün vb. ülke vatandaşlarına Türk Vatandaşlığının alımı sağlanmıştır,
 • Soybağı, babalık, nüfus kaydının değiştirilmesi ile ilgili dava ve hukuki süreçlerin takibi ve  yönetimi,
 • Gayrimenkul hukukuna ilişkin arabuluculuk, tahkim ve davalarda müvekkil kişi ve/veya firmaların temsili,
 • Arsa karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin hukuki ihtilaflar nedeniyle açılacan davaların takibi ve müzakere süreçlerinin yönetimi,
 • Çeşitli bireysel ve şirket bazında kira ilişkilerinin düzenlenmesi, taraflar arasında kira sözleşmelerinin hazırlanması ve taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda temsil, tahkim ve arabuluculuk süreçlerinin yönetilmesi,
 • Kıymetli evrakların (çek, poliçe, bono) kayıp ve çalınması durumunda ödemenin durdurulmasına yönelik tedbir talepleri dava sürecinin yönetilmesi,
 • İnançlı işleme dayalı tapu iptal tescil davaları ve tazminat davalarına ilişkin taraf vekilliği,
 • Tasarrufun iptali, muris muvazası, miras ortaklığına temsilci atanması, tereke davası, terekenin tespiti, mirasın reddi, vasi atanmasına ilişkin davalarına ilişkin taraf vekilliği ve sürecin yönetilmesi.
 • Paylı mülkiyet sebebiyle meydana gelen ihtilafların giderilmesi için ortaklığın giderilmesi davalarının dakibi, önalım davalarının takibi süreci,
 • Belediye ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kesilen cezalara yönelik idari başvuruların yapılması, dava süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
 • Kasten veya taksirli yaralama veye öldürme sebebiyle açılan davalarda taraf vekilliği,
 • Trafik kazaları sebebiyle meydana gelen ölüm ve yaralamalarda taraf vekilliği,
 • Dolandırıcılık, zimmet, rüşvet iddiaları nedeniyle açılan davalarda hukuki süreçlerin yönetilmesi,
 • Av bayilerinin ruhsatlarının iptal edilmesi sebebiyle idari ve dava sürecine yönelik hukuki sürecin takibi,
 • 6136 Sayılı (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun) kanun sebebiyle açılan davalarda taraf vekilliği,
 • Hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali sebebiyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda hukuki sürecin takibi, savcılık aşamasında anlaşma yoluna gidilmesi için gerekli süreç yönetimi.
 • Hileli iflas sebebiyle açılan soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin hukuki süreçlerin yönetimi.

En İyi Yaklaşım ve Çözümler

Müvekkillerimize dosyanın her aşamasını SMS olarak bildiriyoruz. Davanızdan habersiz kalmayın.