Av. Orhan Sinan Dural

Av. Orhan Sinan Dural

Avukat Orhan Sinan Dural Hakkında 

Eğitim

 • Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.
 • Yüksek Lisans eğitimine Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Haksız Rekabet Uygulamalarında Geçici Hukuki Korumalar” başlıklı tezi ile devam etmektedir.

Tecrübeler

 • Gayrimenkul alanında yatırım yapan müvekkiline, müteahhit firmanın tapularını vermeye yanaşmaması üzerine toplam 4.500.000-TL değerindeki gayrimenkullerin mülkiyetinin dava yoluyla alınması
 • Çeşitli rizikoların gerçekleşmesinden kaynaklanan yaklaşık 36.000.000-TL değerindeki tazminat alacağının sigorta şirketlerinden dava yoluyla tahsil edilmesi
 • İki büyük ailenin silahlı kavgasından kaynaklanan kasten adam öldürme, kasten yaralama, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını nitelikli ihlal ve benzeri suçlardan kaynaklanan ceza davasında şikayetçi sanıkların yazılı ve sözlü savunulması, duruşmada temsili ve kanun yollarına başvuru aşamalarının takibi
 • Çeşitli trafik ve iş kazalarından kaynaklanan cismani zarara ilişkin yaklaşık 8.000.000-TL bedelli manevi tazminat taleplerinin mahkemede ileri sürülmesi ve icra-tahsilat aşamalarının takibi
 • Müteahhit firmanın sözleşmede yazan tarihte inşaatı tamamlayamamasından kaynaklanan gecikme tazminatının dava yoluyla ileri sürülmesi
 • Daire satın almak isteyen müvekkil ile arsa sahibi ve müteahhit firma arasındaki tapu iptali ve tescili davasında davacı vekilliği
 • Çeşitli sigorta şirketleri ile birçok uyuşmazlıktan kaynaklanan toplamda yaklaşık 18.600.000-TL bedelli uyuşmazlıkların sulh ve arabuluculuk görüşmelerinde davacı vekilliği yapılması ve anlaşma tutanağı düzenleyerek uyuşmazlıkların mahkeme sürecini beklemeden sonlandırılması 
 • Müteahhit firmanın vadettiği tarihte inşaatı tamamlayamamasından kaynaklı olarak arsa sahibinin açtığı nama ifa davasının takibi
 • Kocası ile sorunlar yaşayan müvekkilin boşanma davasında; boşanma talebinin ileri sürülmesi, maddi ve manevi tazminat taleplerinin ileri sürülmesi, nafaka talebinin ileri sürülmesi, edinilmiş mallara katılma alacağının ileri sürülmesi, duruşmada tanık dinletilmesi, duruşmada davacının temsili ve mahkeme kararının icra yoluyla yerine getirilmesi sürecinin takibi
 • Karısı ile sorun yaşayan müvekkilin 30 gün gibi kısa sürede anlaşmalı boşanma ile boşanma işlemlerinin  süratle gerçekleştirilmesi
 • İşten çıkarılan müvekkilin işe iadesine ilişkin arabuluculuk sürecinin yürütülmesi, işe iade davasının ilk duruşmada karara çıkarılarak bir an önce uyuşmazlığın işten çıkarılan müvekkil lehine sonuçlandırılması
 • Aile arasında büyük dedelerinin ölümünden kaynaklanan yaklaşık 7.500.000-TL değerindeki 10 adet tapu ve terekedeki diğer mallar ile ilgili mirastan kaynaklanan uyuşmazlıkta davalı vekilliği
 • Senet (bono), çek, fatura gibi çeşitli alacaklardan kaynaklanan icra takiplerinde haciz, kıymet takdiri, satış süreçlerinin yönetilmesi, fiili icra işlemlerinin gerçekleştirilmesi, borçludan ödeme taahhüdü alınması
 • Akademide çalışan müvekkilin işyeri değişikliğine ilişkin idare mahkemelerinde dava açılması ve kanun yollarına başvurulması
 • 5.550.300-TL bedelli usulsüz gerçekleşen ihalenin feshine ilişkin dava açılması
 • Cinsel taciz iftirasına uğrayan müvekkilin ceza dosyasının ikinci duruşmada beraat almasının sağlanması ve iftira atan şikayetçi ve tanıklara TCK kapsamında iftira suçunun işlenmesi, adliyeyi yanıltmaya yönelik davranışlarda bulunulması nedenleriyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması
 • Hatalı tutulan kaza tespit tutanağı nedeniyle sigortadan tazminatını alamayan müvekkilin mahkeme yoluyla tutanağın aksi ispatlanarak tazminatının sigorta şirketlerinden tahsil edilmesi
 • Bankada takasta bulunan çekinin çalınarak kendi aleyhine kambiyo icra takibine maruz kalan müvekkilin banka hesaplarının 1 hafta içerisinde ödeme yapılmadan açtırılması ve müvekkilin şirketinin işçilerine maaş ödemelerinin sorunsuzca yapılmasının sağlanması

En İyi Yaklaşım ve Çözümler

Müvekkillerimize dosyanın her aşamasını SMS olarak bildiriyoruz. Davanızdan habersiz kalmayın.